Yurt içi ve yurt dışı genel müteahhitlik hizmetleri alanında, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, geçerli yasal düzenlemelere ve şartnamelere uygun uluslararası düzeyde kaliteli hizmet sunmaktır.

Bu amaç doğrultusunda:


• Değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için sürekli iyileştirme faaliyetlerini etkin olarak sürdürmek,


• Kaliteli hizmet sunmak amacıyla tedarikçi ve taşeronlarımızın kalitelerini yükseltmelerini teşvik etmek,


• Kaynaklarımızı en etkin ve verimli bir biçimde kullanmak,


• Performansımızı ve rekabet gücümüzü en yüksek düzeye çıkarmaktır.


• Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmeliğine uymak


• Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak


• Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak


•Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek


•En değerli iç kaynağı olan çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak


•Her seviyede eğitimli insan kalitesine verdiği önemle çalışanlarına gerekli eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak


Vizyon ve Değerler

1990 yılında kurulan şirketimiz mühendislik, uygulama ve danışmanlık alanında güçlü teknik kadrosu, bilgi birikimi ve deneyimleriyle sorunları çözmede kullandığı yaklaşımlar ve mühendislik sektöründe günümüzün gerektirdiği ileri teknolojileri de kullanarak profesyonel ve tecrübeli kadrosuyla da müşterilerimizin beklentilerine ve ihtiyaçlarına en iyi standartlarda, hızlı ve kaliteli hizmet vermeyi ve çağdaş mühendislik çözümleri üretmeyi hedeflemiştir.